Poslední rozloučení s kol. Františkem Lejskem

Vážené kolegyně, kolegové
dne 29.června 2023 odešel do výsadkového nebe náš místopředseda Klubu výsadkových veteránů Prostějov kolega František Lejsek. Franta 22 let pracoval velice aktivně a odpovědně ve výboru KVV Prostějov, posledních 12 let jako místopředseda KVV a předseda redakční rady Zpravodaje. Odešel jeden z velice pracovitých lidí, který měl vřelý vztah k výsadkové komunitě, odešel hrdý výsadkář, který usiloval  o sounáležitost a pevné přátelství mezi výsadkáři všech generací.

Čest jeho památce. Kondolencia_KVV_SR_Lejsek 2jpg


Rozloučení s kolegou mjr. v.v. Františkem Lejskem

Ve středu 12.července 2023 ve 12.30 hod. jsme se v Obřadní síni městského hřbitova v Prostějově rozloučili se zesnulým kolegou, kamarádem a členem Klubu výsadkových veteránů Prostějov a Holešov.

František Lejsek jako člen výboru KVV Prostějov se aktivně podílel na spolupráci

nejen s naším klubem Holešov, ale i dalšími kluby výsadkových veteránů z České

a Slovenské republiky. Byl mezi výsadkovými veterány oblíbený a hlavně obětavý

kdykoliv pomoci při organizaci jakékoliv akce.

Bylo to vidět při jeho posledním rozloučení, kolik členů klubů výsadkových veteránů

České a Slovenské republiky se přijelo od Prahy až po Prešov rozloučit se zesnulým

kolegou Františkem Lejskem.

Za náš Klub výsadkových veteránů Holešov se posledního rozloučení zúčastnili

předseda klubu Ing. René Sábela, Dušan Hric s manželkou, Josef Bartošek s manželkou, Luděk Stoklásek, Miroslav Hanáček, Milan Pavlík a Ludvík Folkner.

 

                                      ČEST JEHO PAMÁTCE.

 

Luděk Stoklásek