Smolenice 20.8.2021

Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Bratislavě si v obci Smolenice v okrese Trnava připomenul zakladatele výsadkového vojska a 150. výročí narození konstruktéra prvního funkčního padáku Štefana Baniča.
Slavnostního aktu u památníku Štefana Baniče se zúčastnili čestní hosté
Předseda Trnavského samosprávního kraje Mgr.Jozef Viskupič, bývalý minstr armády SR gen Ing. Gajdoš, starosta Smoleníc Anton Chrvala a celá řada výsadkových veteránů i obyvatel obce. KVV Prostějov zastupovali náš předseda genpor.Ing. Ondrej Páleník,MBA, dále kol.Jaroslav Ondrejčák, Jaroslav Kovář a Jaromír Spáčil.

Po hymnách ČR a SR a zahájení předsedou Oblastního klubu KVV Bratislava L.Hrehou přednesli Mgr.Jozef Viskupič a Anton Chrvala proslovy, ve kterých zvýraznili význam osobnosti Š.Baniče. Součástí vzpomínkového aktu byly za asistence Čestné stráže MO SR položeny věnce a kytice jednotlivými delegacemi.
Na závěr pietního aktu byla přednesena slovenská hymnická píseň. Součástí oslav 150.výročí narození Š.Baniče byl seskok trojice výsadkových veteránů do prostoru Smolenického zámku.

Součástí oslav byla i konference s názvem „Osobnosť Štefana Baniča, ktorý sa zapísal do svetových dejín technických vynálezov a história vývoja padákovej techniky a zoskoku padákom na území Slovenska“, na které vystoupil Mgr.Michal Ďurčo, PhD z Historického ústavu Slovenskej akademie vied.
Musím konstatovat, že jeho vystoupení, kdy vycházel z celkového rámce hospodářského, sociálního vývoje v Rakousko - Uhersku a konkrétně v Horních Uhrách na přelomu 19.a 20. století, bylo velice zajímavé. Uvedl, které podmínky vedly k masovému vystěhovalectví za prací do Spojených států. Zajímavostí je, že v tomto období se vystěhovalo za prací do Spojených států půl milionu Slováků, což byl po Irech druhý nejvyšší počet vystěhovalců z celé Europy.
Štefan Banič (23. 11. 1870) se zapsal do světových dějin po tragické nehodě letadla, které byl svědkem v roce 1912 v americkém Greenville v Pensylvánii, kam odešel za prací. Otřásla ním do takové míry, že začal přemýšlet nad padákovou konstrukcí.
Již 3. června 1914 osobně otestoval svůj vynález - padák na principu deštníku, který se otevíral soustavou několika pružin a byl upevněn pomocí popruhů na tělo letce, před zástupci Patentového úřadu a letectva USA. Seskočil ze střechy patnácti poschoďové budovy, potom následovali další seskoky z letadla.

Dne 25. augusta 1914 dostal na padák patent, americká armáda ho vzápětí odkoupila za několik stovek dolarů, ale nikdy ho nevyužila. Š.Banič sa stal později čestným členem letectva USA. Když se v roce 1921 vrátil do vlasti, spolupodílel se na objevení jeskyně Driny v Malých Karpatech. Zemřel ve Smolenicích v roce 1941.

Odpoledne bylo vyhrazeno soutěžím XVI. ročníku memoriálu ZVV… a XII. ročníku Memoriálu Š.Baniče.
O trofeje bojovalo celkem 14 družstev v disciplínách: hod granátem na cíl, střelba ze vzduchové pistole a střelba ze vzduchové pušky. Jak jsme předpokládali, vyhrálo družstvo KVV Banská Bystrica ve složení kolegové Dolník, Dolníková a Kavický. Na druhém místě skončilo družstvo KVV Zlín a na 3.pěkném místě se umístilo naše družstvo ve složení kol.Ondrej Páleník, Jaroslav Kovář a Jaromír Spáčil.
Spokojenost s našimi výsledky v soutěži zvýraznil Jaroslav Kovář, který dosáhl v jednotlivcích celkové 3. místo.
Konkrétní výsledky v soutěžích družstev a jednotlivců jsou zveřejněny v rubrice "Spolupráce KVV ČR a SR".
Celkově hodnotíme, že naše rozhodnutí zúčastnit se této významné akce u slovenských kolegů bylo velice správné. Celá akce proběhla v příjemném a přátelském ovzduší, přispěla k upevnění sounáležitosti Slovenských a Českých výsadkových veteránů, k upevnění našich kamarádských vztahů.
Děkujeme našim slovenským kolegům a kolegyním z KVV Bratislava, zejména L.Hrehovi i ostatním organizátorům této zdařilé akce.
Tato významná společenská akce byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.
Kol.Jaroslav Ondrejčák

Fotografie J.Kováře můžete zhlédnout na odkazu https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7551052