XX. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty a XVI. ročník vynálezce padáku Štefana Baniče.

Milé kolegyně, vážení kolegové, předsedové KVV,
dne 19. – 21. 6. 2024 náš Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. splnil jeden z hlavních úkolů letošního roku – uspořádání Memoriálu ZVV a vynálezce padáku, na střelnici a srubech UVZ Hamry. Příprava akce byla náročná na organizaci ze strany výboru KVV i ostatních kolegyň a kolegů zařazených do organizačního týmu.
První den v odpoledních hodinách se sjeli a zaregistrovali účastníci Memoriálů z Klubů výsadkových veteránů ČR: Prahy, Plzně v čele s předsedou kol. Láďou Slivou, Chrudimi, Liberce, Jindřichova Hradce, Brna, Holešova a samozřejmě Prostějova. Kluby vojenských výsadkových veteránů ze SR přijeli zastupovat kolegové z klubů Prešov pod vedením předsedy kol. Fr. Mansfelda, Banské Bystrice a Zlatých Moravců. Za Prezídium vojenských výsadkárov SR přijel viceprezident prezídia kol. Vladimír Schneider. Celkem bylo sestaveno 18 tříčlenných soutěžních družstev.
Den „D“, tedy 20. červen 2024, nás přivítal příjemným počasím objednaným naším předsedou kol. Ondrejem Páleníkem v generálské uniformě. Zahájili jsme nástupem organizačního týmu, soutěžících, ostatních účastníků Memoriálů a podáním hlášení předsedovi kol. Páleníkovi hlavním rozhodčím kol. Fr. Chudým. Poté kol. Páleník uvítal všechny účastníky Memoriálů, zvláště pak významné hosty: zástupce Magistrátu města Prostějova - náměstkyni Marcelu Župkovou a Bc. Miloše Sklenku, bývalé velitele VÚ 8280 plk. v.v. Ing. Jiřího Hudského a Františka Stavného, současné velitele prostějovských útvarů, pplk. gšt. Ing. Gustava Lakoše s jeho vrchním prap. za 102. pzpr., plk. gšt. Ing. Tomáše Kramplu, velitele 601. skss a zároveň velitele posádky Prostějov s jeho vrchním praporčíkem, viceprezidenta Prezídia voj. výsakárov SR kol. Vladimíra Schneidera, zást. ředitele Mechaniky Prostějov 97 Reného Kolovrata a sponzora za PV-Auto JUDr. Ing. Martina Vrtala.
Podle časového plánu jsme pak přistoupili k zahájení plnění soutěžních disciplín, do kterých jsme zařadili střelbu z Pi GLOCK, hod granátem na cíl, střelbu z luku. Následně byly zařazeny disciplíny doplňkové, nesoutěžní – zdravotní příprava, vojenská policie a prostředky bezpilotních systémů. Soutěžní disciplínu veslařský trenažér jsme z důvodu vyšší fyzické náročnosti zařadili na úplný závěr.
Po náročném, fyzicky i psychicky, splnění úkolů dopoledního klání následoval zasloužený oběd -výborný řízek s bramborem, podávaný kuchaři 601. skss , zapíjený kofolou, kterou zabezpečila spol. Šmoulíkov, nebo pivečkem od kol. Fr. Vlacha.
Odpolední čas jsme věnovali kultuře. Pro všechny účastníky jsme zabezpečili návštěvu Muzea kočárů a hasičské zbrojnice v Čechách pod Kosířem. Všichni účastníci byli výstavou ohromeni, neboť něco podobného prý ještě neviděli, čímž potvrdili jedinečnost a úroveň vystavených exponátů. Po návratu a večeři jsme přistoupili k důležité povinnosti. Od ukončení soutěží nikdo ze soutěžících nevěděl, jak dopadl, jaké má výsledky a to všechny udržovalo v napětí a očekávání.
Před samotným vyhodnocením kol. Páleník přivítal brig. gen. Ing. Ladislava Rebilase a plk. gšt. Ing. Tomáše Kramplu, kteří předávali ceny a gratulovali vítězným družstvům.
Předseda KVV kol. Páleník oznamoval postupně pořadí a výsledky všem družstvům, počínaje posledním 18. družstvem.                                                       

Ti nejlepší:                                                                                                                                     
3. místo KVV Chrudim - kol. Ing. M. Murgaš, mjr. v.v. R. Job, T. Mikan
2. místo KVVV Praha - kol. J. Kubát, I. Kubátová, R. Seidl                                                        
1. místo „překvapivě“ již po čtvrté za sebou, KVV Prostějov ve složení: kpt. v.v. Milan Vašek, npor. v zál. Ivo Lorenc, nprap. v.v. František Melichárek

IMG_6053JPG

Byly předány medaile, diplomy, poháry a věcné ceny. Pro vítězné družstvo, tedy prostějovským byl předán Putovní pohár zakladatelů výsadkového vojska a Putovní pohár vynálezce padáku Štefana Baniče. Tyto poháry opětovným přičiněním našeho neporazitelného družstva zůstávají v Prostějově již čtvrtým rokem za sebou.
Po vyhodnocení nám připadla ještě jedna milá povinnost. K 80. narozeninám jsme blahopřáli našemu kol. Františku Kroulovi.

IMG_6063JPG
Večer patřil opět kultuře. Přijela nám zase zahrát skvělá cimbálová muzika VUS Ondráš pod vedením primáše Josefa Imricha. Po zaznění libozvučných tónů se přidali se svým zpěvem i přítomní veteráni. Celé vystoupení se linulo ve velmi přátelském duchu a nechyběla ani zasvěcená debata s členy cimbálovky.
ondr 2jpg

V závěru bych rád poděkoval všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Memoriálů: Magistrátu města Prostějov, velitelům 601. skss, 102. pzpr, 533. pr BS, VP a zdravotníkům. Zvláště pak si dovolím poděkovat kol. Aleši Denerovi, bez kterého bych nebyl schopen splnit všechno to, co obsahuje náplň sportovních i dalších akcí. V tomto směru spolupracujeme již 13. rokem. Aleši, díky.

Výsledky obou memoriálů lze nalézt na webových stránkách http://www.kvvprostejov.cz/.
https://www.g-design.cz/webs/kvv/memorialy2024-vyhodnoceni-druzstev.pdf
https://www.g-design.cz/webs/kvv/memorialy2024-vyhodnoceni-granat.pdf
https://www.g-design.cz/webs/kvv/memorialy2024-vyhodnoceni-luk.pdf
https://www.g-design.cz/webs/kvv/memorialy2024-vyhodnoceni-pistole.pdf
https://www.g-design.cz/webs/kvv/memorialy2024-vyhodnoceni-veslo.pdf


Fotografie kol. J. Verteticse:
https://eu.zonerama.com/kvvprostejov/Album/11656771
                                                                                                        
Fotografie R. Bednáře:
https://eu.zonerama.com/kvvprostejov/Album/11676878

             Kol. František Chudý, za přispění Aleše Denera a Zdeňky Denerové.